Personal Safety Finland

Syvennä osaamistasi – ensiavun jatkokurssi EA2

Ensiaputaitojen syventäminen ja laajentaminen on sijoitus Sinun ja ympäristösi turvallisuuteen. EA2 -kurssi kasvattaa osaamistasi näissä tärkeissä taidoissa.

Ensiavun jatkokurssi jatkaa siitä, mihin peruskurssila jäätiin, kertausta unohtamatta. Harjoituspainoitteisen kurssin uusia opittavia asioita ovat esimerkiksi ensiavun taktiikka ja vammapotilaan tutkiminen ja hoito. PSF Finland Oy:n kurssit noudattavat Suomen Punaisen Ristin suosituksia ja kouluttajamme ovat terveydenhuoltoalan ammattilaisia.

EA2 -kurssi pitää sisällään:

 • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
 • Hätäensiavun kertaus
 • Peruselvytys: aikuinen, lapsi ja vauva
 • Ensiavun taktiikka
 • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä
 • Loukkaantuneen tutkiminen
 • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat
 • Sisäinen verenvuoto
 • Ranka- ja raajavammat (murtumat)
 • Pään ja kasvojen vammat
 • Ensiapuasennot
 • Loukkaantuneen suojaaminen, siirrot ja kuljetukset
 • Nivel- ja pehmytosavammat
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Kurssit toteutetaan harjoituksina ja luentoina. EA2 -kurssille osallistumisen ehtona on voimassa oleva EA1 -todistus. Kurssin käytyäsi saat EA2 -todistuksen, joka korvaa aikaisemman EA1 -todistuksesi. Todistus on voimassa kolme vuotta, kaikissa Euroopan maissa.

Kurssin kesto on 16 oppituntia (45 min.). Oppitunnit voidaan jakaa useammalle kerralle, tai suorittaa kahtena tehokkaana kurssipäivänä. Tutustu kurssiaikatauluihimmeota yhteyttä ja tule mukaan!

« takaisin