Personal Safety Finland

Ensiavun peruskurssi EA1 – kansalaisen perustaitopaketti

Jokaisella meistä on hyvä olla ensiavun perustiedot ja -taidot hallussa. Ensiavun peruskurssi EA1 antaa Sinulle luotettavan pohjan näille taidoille.

PSF Finland Oy järjestää säännöllisesti EA1 -kurssia, jolla opit perustaidot toimia hätätilanteissa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Kurssimme noudattavat Suomen Punaisen Ristin suosituksia ja kouluttajamme ovat terveydenhuoltoalan ammattilaisia.

EA1 -kurssi pitää sisällään:

  • Ensiapua vaativat tilanteet ja niiden ehkäisy
  • Toiminta onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa, sekä auttajana toimiminen
  • Hätäensiavun perusteet
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Painelu-puhalluselvytys
  • Haavojen ja verenvuodon hoito
  • Eriasteiset palovammat ja sähkötapaturmat
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
  • Murtumat ja nivelvammat
  • Myrkytykset

Kurssit toteutetaan luentoina ja harjoituksina. Oppimisen lisäksi pääset esimerkiksi kokeilemaan potilaan asettamista kylkiasentoon, haavojen ja ruhjeiden sitomista, sekä elvytystä Anne-nuken avustuksella. Kurssin käytyäsi saat EA1 -todistuksen, joka on voimassa kolme vuotta, kaikissa Euroopan maissa.

Kurssin kesto on 16 oppituntia (45 min.). Oppitunnit voidaan jakaa useammalle kerralle, tai suorittaa kahtena tehokkaana kurssipäivänä. Tutustu kurssiaikatauluihimmeota yhteyttä ja tule mukaan!

« takaisin