Personal Safety Finland

Työturvallisuuskortti – turvaa työorganisaatioosi

Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen menettelytapa, jonka tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen turvallisuutta. Kortti toimii osoittimena siitä, että sen haltijalla on tarvittavat tiedot ja taidot turvallisen työympäristön takaamiseksi. Korttimenettely on laadittu ennen kaikkea teollisuuden yhteisille työpaikoille, mutta se soveltuu erinomaisesti myös esimerkiksi rakennusalalle, julkiselle sektorille ja telakoille.

Työturvallisuuskoulutuksen tavoitteet:

  • Työtapaturmat ja vaaratilanteet vähenevät
  • Käytännön yhteistoiminta yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä paranee
  • työnopastus yhteisillä työpaikoilla vahvistuu
  • perustieto työsuojelusta lisääntyy
  • eri tilaajien antama päällekkäinen koulutus vähenee
  • työpaikoilla herää kiinnostus ja motivaatio oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen

Työturvallisuuskortin käyttöönotto on pääsääntöisesti vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortti. Täten kyse on myös kilpailuedusta! Lisäksi kortin käytöllä on todettu olevan myönteinen vaikutus työpaikkojen turvallisuuden kehittämiseen.

Anna PSF Finlandin kouluttaa Sinunkin työpaikastasi turvallisempi! Viisi vuotta voimassa olevan työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Tämän takaavat ammattitaitoiset opettajamme. Katso työturvallisuuskorttikoulutusten aikataulutota yhteyttä ja tule mukaan!

« takaisin