Turvallisuus- ja varautumissuunnittelu

Yhteiskunnan turvallisuusuhkat ulottuvat nykypäivänä laajalti ja niiden suunnittelu on tärkeä osa varautumista.

Turvallisuus uhkiin tulee varautua sisäisesti, mutta myös sidos organisaatioiden ja yhteistyö toimijoiden kanssa. Säännöllisellä yhteistyöllä varmistetaan, että tarpeelliset tehtävät tulevat hoidetuiksi, mutta myös vältetään päällekkäisyydet ja vähennetään toiminnasta syntyviä kustannuksia.

Hyvin suunniteltu toiminta auttaa saamaan käyttöön kaikkien toimijoiden voimavarat, kun yrityksen turvallisuus on uhattuna. Tätä toimintamallia kutsutaan kokonaisturvallisuudeksi. Kokonaisturvallisuuden avulla pidetään yllä yrityksen toimivuutta, edistetään henkilöstön turvallisuushyvinvontia ja tällä turvataan yrityksen oma toiminta mahdollisimman itsenäisesti.

Varautumissuunnitelma tarkoittaa suunniteltua toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Varautumistoimenpiteitä ovat muun muassa valmiussuunnittelu, jatkuvuudenhallinta, etukäteisvalmistelut, koulutus ja erilaiset valmiusharjoitukset.

Varautumisen tavoite on huolehtia onnettomuuksien ja häiriötilanteiden ehkäisystä. Varautumisessa pyritään varhaiseen ennakointiin. 

Ennakointi osana varautumissuunnittelua edellyttää hiljaisten signaalien havaitsemista sekä ennakointimenetelmien hyödyntämistä.

Toiminta- ja tyympäristön läpikäynti lisää valmiuksia odottamattomissa tilanteissa. Varautumisen kehittämistä on ulkoisten auditointien ja asiantuntija-arviointien hyödyntäminen. Varautumisen laatua ja vaikuttavuutta on kyettävä arvioimaan luotettavasti. Siten myös arviointiprosessin tulee olla osa varautumissuunnittelua.

Kysy Pelastussuunnitelman perehdytys valmennuksesta

Pyydä tarjous »