Personal Safety Finland

Työturvallisuuspalvelut

Työturvallisuuslain 2002/738 mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta.

Vaatimukset

Työturvallisuuslain vaatimuksia ovat mm työsuojelun toimintaohjelma, jonka tarkoituksena on kertoa yrityksen työsuojelun tilasta ja toimista millä toimintaa kehitetään seuraavan vuoden aikana, työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, työn ja työympäristön suunnittelu, työntekijälle annettava opetus ja ohjaus. Myös henkilönsuojainten, apuvälineiden ja muiden laitteiden varaaminen käyttöön kuuluu työnantajan velvollisuuksiin.

Työturvallisuuslain 2002/738, standardien (esim. BS8800 ja OHSAS 18001) ja sertifikaattien vaatimusten viidakossa on monesti hankala toimia ja kehittää omaa yritystoimintaa. Työturvallisuuden saattamiseen lakisääteiselle tasolle ei vaadita suuria rahallisia eikä ajallisia panostuksia. Järkevällä ja pitkäjänteisellä työturvallisuuden kehittämisellä työturvallisuuteen panostaminen voidaan kääntää voimavaraksi ja rahalliseksikin hyödyksi.

Työturvallisuuden kehittäminen

Usein yrityksissä on ehkä tahattomastikin laiminlyöty työturvallisuuden kehittäminen ajan ja tiedon puutteen vuoksi. On myös ajateltu työturvallisuuden parantamisen maksavan paljon. Työturvallisuuden kehittämisprosessi alkaa huolellisella työn vaarojen arvioinnilla ja selvittämisellä (riskikartoitus) §10 738/2002. Riskikartoituksella havaitaan mahdolliset puutteet, jotka kirjataan työsuojelun toimintaohjelmaan §9 738/2002.

Työturvallisuus asiantuntijapalvelumme

Kokemuksemme useilta eri toimialoilta ja sadoista eri kokoisista yrityksistä sekä yhteisöistä mahdollistaa parhaiden käytäntöjen soveltamisen työturvallisuustoiminnassamme.

PSF Finlandin asiantuntijat auttavat teitä parantamaan yrityksenne työturvallisuustasoa, mikäli se on tarpeen. Kaikki työturvallisuus asiantuntijapalvelumme toteutamme lainsäädännön vaatimusten mukaisesti sekä asiakasyritysten lähtökohdat ja tarpeet huomioiden.

Riskikartoitus

PSF Finlandin suorittama perusteellinen työn vaarojen selvittäminen ja arviointi antaa tukevan pohjan yrityksenne työturvallisuustoimintaan.
Lue lisää »

Työturvallisuuspäällikköpalvelu

PSF Finland tarjoaa teille henkilön, joka hoitaa ammattitaidolla työturvallisuusasianne, jotta voisitte keskittyä omaan erityisosaamiseenne ja tuottavaan työhön.
Lue lisää »

Kemikaalien ja aineiden riskit

PSF Finlandin asiantuntijat ovat kouluttautuneet ja perehtyneet Reach-asetukseen ja siihen liittyvän lainsäädännön vaatimuksii
Lue lisää »

Kone- ja laiteturvallisuus

Jos työvälineen käyttö aiheuttaa vaaraa tai haittaa, työnantajan on ryhdyttävä vaaran tai haitan poistamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin välittömästi.
Lue lisää »

SALUS

SALUS -työturvallisuuden kehittämis- ja hallintaohjelmisto. Ohjelma toimii kotimaisella palvelimella ja sitä käytetään internetin välityksellä, suojatulla yhteydellä
Lue lisää »

Työsuojelun peruskurssi

Räätälöity työsuojelu ja -turvallisuuskoulutus, joka on suunnattu yrityksen työsuojelusta ja -turvallisuudesta vastaaville henkilöille tai koko henkilöstölle
Lue lisää »

Kemikaaliturvallisuuskoulutus

Koulutus perehdyttää yrityskohtaisesti avainhenkilöt työntekijöiden terveyteen liittyvän kemikaaliriskienarvioinnin suorittamiseen
Lue lisää »

Räätälöidyt koulutukset ja harjoitukset

Siilo- ja valjastyöskentely, Hätäpoistumiset, Nostot, nostosuunnitelmat, Trukin käyttö, Henkilösuojaimet; valinta, käyttö ja huolto.
Lue lisää »

Projektiluonteiset kehitystehtävät

Uusien toimitilojen työturvallisuussuunnitelmat., Nostosuunnitelmat, Modernisoitavien tuotantolinjojen turvallisuussuunnitelmat (CE)
Lue lisää »

Asiantuntijan vuokrauspalvelu

PSF Finlandin asiantuntija on vuokrattavissa lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi yrityksenne työturvallisuusvastaavaksi
Lue lisää »

Työhygieeniset mittaukset

Tarvittaessa hankimme työhygieenisten mittausten suorittajat yritykseenne kumppaniverkostomme kautta.
Lue lisää »