Turvallisuussuunnittelu

Työturvallisuuspalvelut

Työturvallisuuslain 2002/738 mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta.

Työturvallisuuden kehittäminen

Usein yrityksissä on ehkä tahattomastikin laiminlyöty työturvallisuuden kehittäminen ajan ja tiedon puutteen vuoksi. On myös ajateltu työturvallisuuden parantamisen maksavan paljon. Työturvallisuuden kehittämisprosessi alkaa huolellisella työn vaarojen arvioinnilla ja selvittämisellä (riskikartoitus) §10 738/2002. Riskikartoituksella havaitaan mahdolliset puutteet, jotka kirjataan työsuojelun toimintaohjelmaan §9 738/2002.

Riskikartoitus

Esimiesten tärkeimpiä työsuojeluvelvoitteita on jatkuvasti arvioida yrityksen työturvallisuuden tilaa, järjestää turvalliset työolot, varata riittävät henkilönsuojaimet käyttöön, hoitaa perehdytys, huolehtia koneiden ja laitteiden turvallisuudesta ja muistaa valvontavelvoitteensa.

PSF:n suorittama perusteellinen työn vaarojen selvittäminen ja arviointi antaa tukevan pohjan yrityksenne työturvallisuustoimintaan. Palvelusta annamme yrityskohtaisen palvelutakuun.

Työsuojelun peruskurssi

Räätälöity työsuojelu ja -turvallisuuskoulutus perustuen Työturvallisuuslakiin 738/2002 §10, §9. Koulutuksen kesto yleensä 1-5 päivää, sisällöstä riippuen. Suunnattu yrityksen työsuojelusta ja -turvallisuudesta vastaaville henkilöille, mutta voidaan suunnata myös koko henkilöstölle.

Työturvallisuus asiantuntijapalvelumme

Kokemuksemme useilta eri toimialoilta ja sadoista eri kokoisista yrityksistä sekä yhteisöistä mahdollistaa parhaiden käytäntöjen soveltamisen työturvallisuustoiminnassamme.

PSF Finlandin asiantuntijat auttavat teitä parantamaan yrityksenne työturvallisuustasoa, mikäli se on tarpeen. Kaikki työturvallisuus asiantuntijapalvelumme toteutamme lainsäädännön vaatimusten mukaisesti sekä asiakasyritysten lähtökohdat ja tarpeet huomioiden.

Teemme räätälöityjä koulutuksia ja harjoituksia mm. seuraaviin kohteisiin:

  • Erilaiset palvelu- ja asiakaspisteet
  • Sairaalat ja hoitolaitokset sekä palveluasuminen
  • Erilaiset sosiaalialan päivystyskohteet
  • Yritykset ja organisaatiot
  • Hotellit ja ravintolat
  • Kuntosalit ja urheilupaikat sekä erilaiset tapahtumat

Kysy lisää:

  • Pelastussuunnitelman laadinta ja päivitys
  • Turvallisuusasiakirjojen laadinta ja päivitys
  • Turvallisempi työpaikka - yrityksen omat toimintakortit

Pyydä tarjous »