Personal Safety Finland

Kemikaaleista ja aineista työntekijöille aiheutuvien riskien arviointi. Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 2001/715 Reach-asetus 2006/1907/EY

Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 2001/715. Työnantajalla on oltava riittävästi tietoa työssä käytettävistä kemikaaleista tunnistaakseen niiden aiheuttamat vaarat ja arvioidakseen niistä työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle mahdollisesti aiheutuvat riskit. Riskien arviointi on tehtävä kirjallisena ja siinä on eriteltävä toteutetut ennalta ehkäisevät toimenpiteet ja suojelutoimenpiteet.

Riskien arviointi on pidettävä ajan tasalla. Työnantajan täytyy selvittää kemiallisille tekijöille altistumisen määrä ja luonne työntekijäkohtaisesti. Hänen on suoritettava mittauksia työpaikalla, jos työntekijän altistumista vaarallisille kemiallisille tekijöille ei voida muuten arvioida. Vaarallisten kemiallisten tekijöiden aiheuttamat vaarat turvallisuudelle ja terveydelle on poistettava tai riskit minimoitava riskin arviointiin perustuvilla ennaltaehkäisevillä- tai suojelutoimenpiteillä.

PSF Finlandin asiantuntijat ovat kouluttautuneet ja perehtyneet Reach-asetukseen ja siihen liittyvän lainsäädännön vaatimuksiin ja suorittaneet kemikaalivaarojen arviointeja eri kokoisiin yrityksiin vuodesta 2007 alkaen.

« takaisin