Personal Safety Finland

Kemikaaliturvallisuuskoulutus

Kemikaaliasetus 715/2001 ja työturvallisuuslaki 738/2002.

Koulutus perehdyttää yrityskohtaisesti avainhenkilöt työntekijöiden terveyteen liittyvän kemikaaliriskienarvioinnin suorittamiseen ja kemikaalien käyttöön, käsittelyyn ja henkilöiden suojaukseen liittyviin erityisvaatimuksiin.

« takaisin