Personal Safety Finland

Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi (riskikartoitus) sekä työsuojelun toimintaohjelma.

Työturvallisuuden kaksi kulmakiveä ovat työsuojelun toimintaohjelma sekä työn vaarojen selvittäminen ja arviointi (työturvallisuuslaki 738/2002 §10, §9.) Nämä molemmat huolellisesti tehtynä ja dokumentoituna sekä säännöllisesti päivitettynä ryhdittävät yrityksen työturvallisuustoimintaa ja mahdollistavat osaltaan yrityksen tuottavan ja luotettavan toiminnan markkinoilla. Ne ovat lakisääteisiä ja jokaisen yrityksen on ne tehtävä. Nämä eivät ole sama asia kuin työterveyshuollon tekemät työpaikkaselvitys ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma, vaikka usein niiden oletetaan olevan sama asia.

Esimiesten tärkeimpiä työsuojeluvelvoitteita on jatkuvasti arvioida yrityksen työturvallisuuden tilaa, järjestää turvalliset työolot, varata riittävät henkilönsuojaimet käyttöön, hoitaa perehdytys, huolehtia koneiden ja laitteiden turvallisuudesta ja muistaa valvontavelvoitteensa.

PSF Finlandin suorittama perusteellinen työn vaarojen selvittäminen ja arviointi antaa tukevan pohjan yrityksenne työturvallisuustoimintaan. Palvelusta annamme yrityskohtaisen palvelutakuun.

« takaisin