Personal Safety Finland

SALUS -työturvallisuuden kehittämis- ja hallintaohjelmisto

Sisältää osiot:

 • Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi (riskikartoitus) , työturvallisuuslaki 738/2002.
 • Työsuojelun toimintaohjelma , työturvallisuuslaki 738/2002.
 • Koneiden ja laitteiden kunnonvalvontaohjelma, Vna 403/2008
 • Kemikaalivaarojen arviointi, Reach-asetus 2006/1907/EY, kemikaaliasetus 715/2001 ja työturvallisuuslaki 738/2002.
 • Raportointi kaikista osioista.

Ohjelman käyttö

 • Ohjelma toimii kotimaisella palvelimella ja sitä käytetään internetin välityksellä, suojatulla yhteydellä.
 • Käytössä ajasta ja paikasta riippumatta.
 • Yrityskohtaisia käyttäjätunnuksia tarvittava määrä
 • Helppo ja nopeakäyttöinen sekä selkeä, käytännön turvallisuustyöhön rakennettu ohjelmisto.
 • Ei tarvitse erityisosaamista, vain perehtyneisyyttä työturvallisuuteen, eli siten tarvittaessa kaikkien työntekijöiden käytettävissä.
 • Työn vaarojen arvioinnissa opastava arviointitoiminto jossa työturvallisuuslain kohdat näkyvissä kunkin arvioinnin osa-alueeseen liittyen
 • Ohjelman arviointiprosessi täyttää työturvallisuuslain vaatimukset
 • Jatkuva ohjelmiston käyttötuki ja työturvallisuusneuvonta.
 • Kuukausimaksuperusteinen, käyttösopimusaika kuukausina sovitaan erikseen

« takaisin