Personal Safety Finland

Työturvallisuuspäällikköpalvelu

Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta.

Työturvallisuuslain vaatimuksia ovat mm työsuojelun toimintaohjelma, työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, työn ja työympäristön suunnittelu, työntekijälle annettava opetus ja ohjaus. Myös henkilönsuojainten, apuvälineiden ja muiden laitteiden varaaminen käyttöön kuuluu työnantajan velvollisuuksiin.

Vaikka edellä mainitut asiat ovat viime kädessä yrittäjän vastuulla ja työsuojelupäällikön hoidettavana, niin käytännön toteutuksen voi ulkoistaa.

PSF Finland tarjoaa teille henkilön, joka hoitaa ammattitaidolla työturvallisuusasianne, jotta voisitte keskittyä omaan erityisosaamiseenne ja tuottavaan työhön.

« takaisin